Dr Pramod Sinha jest certyfikowanym specjalistą ortodoncji, który pracował zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasowym w katedrach ortodontycznych wielu uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Dr Sinha prowadzi także od ponad 30 lat prywatną praktykę ortodontyczną. Jest autorem ponad 75 artykułów badawczych, klinicznych i abstraktów publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz promotorem wielu prac dyplomowych prowadzących do tytułu Master of Science.