Lek. dent. Leena Palomo, MSD, jest adiunktem i dyrektorem Periodontologii na Uniwersytecie Case Western Reserve oraz certyfikowanym specjalistą periodontologii. Opublikowała ponad 75 artykułów i prezentacji. Aktywnie uczestniczy w audytoriach i zajęciach naświetlając problem ryzyka występowania chorób przyzębia, zagadnienie wyników leczenia chirurgicznego oraz obrazowania diagnostycznego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w starszym wieku.
Dr Palomo prócz aktywnego zaangażowania w badanie wspomnianych zagadnień aktywnie poszukuje możliwości rekrutacji większej ilości naukowców i pacjentów do swojego projektu. Prezentowała wyniki swoich badań w szerokim gronie lekarzy, pielęgniarek i stomatologów. Aby zachęcić studentów do aktywności naukowej, dr Palomo działa w roli mentora dla studentów i rezydentów medycyny i stomatologii – studenci pod jej kierunkiem rozsławili uniwersytet zarówno w kraju jak i za granicą. Jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego (American Academy of Periodontology), gdzie pełniła funkcję przewodniczącej komitetu naukowego, obecnie jest przewodniczącą Predoctoral Program Directors Organization. Pełni również funkcję egzaminatora w American Board of Periodontology.