Dr Juan Martin Palomo jest profesorem i dyrektorem programu rezydentury w zakresie ortodoncji oraz dyrektorem Centrum Obrazowania Czaszkowo-Twarzowego na Uniwersytecie Case Western Reserve University w Cleveland, Ohio. Zasługi dr Palormo w zakresie obrazowania czaszkowo-twarzowego i analizy dróg oddechowych zostały nagrodzone licznymi nagrodami medycznymi i stomatologicznymi, zaproszeniami do prowadzenia wykładów zarówno w kraju jak i zagranicą oraz publikacjami w recenzowanych czasopismach medycznych.

Jest członkiem Rady ds. Naukowych, członkiem i były przewodniczącym Komitetu Technologicznego w American Association of Orthodontists (AAO), członkiem Komitetu AAOF Planning and Awards Review Committee (PARC), jak również przedstawicielem AAO w grupie medycznej Image Gently. Jest także współredaktorem sekcji Techno Bytes AJODO. Dr Palomo jest certyfikowanym specjalistą ortodoncji, członkiem Stowarzyszenia Angle’a oraz aktywnym członkiem Towarzystwa Ortodontycznego oraz Towarzystwa Radiologii Szczękowo-Twarzowej.