Pełni funkcję przewodniczącej Koła Sekcji Ortopedii Szczękowej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Szczecinie.

Jest autorką ponad 80 prac naukowych, w tym około 20 opublikowanych w czasopismach zagranicznych z IF i autorką ponad 40 doniesień zjazdowych z dziedziny ortodoncji. Jest autorką lub współautorką rozdziałów w podręcznikach: „Oral Medicine”, „Contemporary Dentistry” i „Zarys stomatologii dla studentów wydziału lekarskiego”.

Od 2009 pracuje w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (od niedawna w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej).

2002 – 2009 – pracowała w Zakładzie Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

2006 – zdała państwowy egzamin specjalizacyjny z ortodoncji.

2003 – obroniła z wyróżnieniem summa cum laude pracę doktorską pod tytułem „Leczenie zgryzu krzyżowego aparatem quadhelix i łukiem językowym zastosowanym do utrzymania stałej szerokości między trzonowcami dolnymi“ (promotor: prof. dr hab. Irena Karłowska).

1999 – rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

1998 – z wyróżnieniem ukończyła studia na Wydziale Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.