Kongres

rozpoczyna się już za:

Dodaj do kalendarza
05/23/2019 08:00 AM
05/24/2019 06:00 PM
Europe/Warsaw
Warsaw Orthodontic Congress 2019
Description of the event
Warsaw

4. Warszawski Kongres Ortodontyczny w Warszawie®
został objęty honorowym patronatem:

Kierownika Katedry Ortodoncji ISWL UJCM
prof. dr hab. Bartłomieja W. Lostera

Katedry Ortodoncji Instytutu Stomatologii
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Warsaw Orthodontic Congress

Warsaw Orthodontic Congress® 2019 to niepowtarzalna okazja do zgłębienia tajników ortodoncji przez spragnionych wiedzy studentów, nauczycieli akademickich oraz wykwalifikowanych ortodontów.

Każdy wykład to godzinna prezentacja, w czasie której uznani prelegenci z całego świata przekażą słuchaczom esencję wiedzy w sposób przystępny i interesujący.

Agenda

 • Środa 22 maja

  Kurs przedkongresowy


 • 10:00 – 13:30
  W tradycyjnym ujęciu analizy dróg oddechowych dokonuje się na dwuwymiarowych, bocznych zdjęciach cefalometrycznych. Biorąc pod uwagę, że drogi oddechowe są tak naprawdę strukturą trójwymiarową (3D), łatwo uświadomić sobie, że w trzecim
  wymiarze mogą kryć się informacje ważne dla prawidłowej diagnostyki. Podczas wykładu przedstawione zostaną badania dotyczące dróg oddechowych przeprowadzone na Case Western Reserve University, jak również pokazane zostaną dostępne
  komercyjnie programy do analizy wolumetrycznej dróg oddechowych. Ponadto zilustrowany zostanie sposób, w jaki drogi oddechowe zmieniają się w zależności od sytuacji czaszkowo -twarzowej i co dzieje się z nimi w przypadku ekstrakcji
  i ekspansji łuków zębowych podczas leczenia. Przechodząc z obrazu dwuwymiarowego do trójwymiarowego odległości przekształcają się w objętości – zrozumienie dróg oddechowych umożliwia przejście ortodontom na wyższy poziom terapii, zwiększając
  zakres dostępnych opcji leczenia pacjenta.

  Wykład


 • 14:30 – 18:00
  Wykład będzie przede wszystkim skupiony na prezentacji ciekawych przypadków klinicznych. Każdy przypadek będzie stanowił wyjątkowe wyzwanie, wymagające inteligentnej, przewidywalnej mechaniki i właściwego rozwiązywania problemów. Uczestnicy
  wezmą udział w warsztatach praktycznych dotyczących mechaniki przesunięć ortodontycznych. Jak zwykle przedstawiona wiedza podparta będzie najnowszymi doniesieniami naukowymi. Każdemu uczestnikowi zapewniony zostanie wysokiej jakości
  skrypt.

  Wykład


 • Czwartek 23 maja


 • 09:25 - 10:30
  W prezentacji przedstawione zostanie postępowanie kliniczne w przypadku zgryzu otwartego i zaburzeń zgryzu w wymiarze pionowym oraz decyzje kliniczne oparte o najnowsze doniesienia naukowe. Uczestnikom zapewniona zostanie motywujące i na wszystkich poziomach edukacyjne doświadczenie w dziedzinie ortodoncji dostosowanej do wieku pacjenta, biomechaniki, diagnostyki i prognozowania wyników leczenia.
  Wykład

 • 11:30 - 12:30
  Retencja jest prawdopodobnie najważniejszym i największym wyzwaniem dla wszystkich ortodontów. Ten zabawny wykład będzie zawierał przegląd najlepszych bieżących, opartych na dowodach, metod utrzymywania naszych wyników ortodontycznych, w tym nowych technologii i stosowanych metod, które zmniejszają nawrót po leczeniu ortodontycznym.
  Wykład

 • 14:00 - 15:00
  Wydłużenie średniej długości życia i poprawienie jego jakości wprowadza nowy wymiar do praktyki klinicznej. Poprzez zaangażowanie multidyscyplinarnego zespołu możliwe jest uzyskanie optymalnych rezultatów leczenia nawet w bardzo trudnych przypadkach klinicznych. Na początku wykładu przedstawione zostaną sposoby na identyfikację pacjentów z podwyższonym ryzykiem utraty przyczepu nabłonka – informacja ta stanowi ważny element podczas leczenia ortodontycznego osób dorosłych. Wykład omówi także sposób, w jaki diagnostyka obrazowa i inżynieria tkankowa zmodernizowały tradycyjne leczenie z wykorzystaniem przeszczepów tkankowych podczas terapii ortodontyczno-periodontologicznych. Na zakończenie omówiona zostanie przyspieszająca leczenie ortodontyczne metoda dekortykacji, w świetle problemu nieustannie zwiększających się oczekiwań pacjentów, by leczenie było coraz szybsze i skuteczniejsze.
  Wykład

 • 16:00 - 17:00
  Współczesna praktyka ortodontyczna obejmuje leczenie znacznej części pacjentów dorosłych, którzy wymagają interdyscyplinarnego podejścia do leczenia. Obowiązkiem ortodonty jest zatem zrozumienie różnych koncepcji i posiadanie praktycznej znajomości innych dyscyplin stomatologicznych, aby jak najlepiej móc poprowadzić leczenie pacjenta. Podczas wykładu omówione zostaną poniższe tematy związane z leczeniem interdyscyplinarnym w ortodoncji. Wykład podczas kongresu WOC 2019 będzie obejmował następujące tematy: - Interdyscyplinarne protokoły planowania i różnica między leczeniem interdyscyplinarnym i wielodyscyplinarnym - Kiedy ortodoncja jest korzystna/konieczna – poza oczywistymi przypadkami - Kwestie związane z implantami – przygotowanie i etap leczenia, na którym stosowane są implanty - Ekstruzja ortodontyczna i przygotowanie miejsca do implantacji a niedobory tkanki kostnej - Brak siekaczy bocznych szczęki - Uśmiech dziąsłowy - Bruksizm
  Wykład

 • Piątek 24 maja


 • 09:00 - 10:00
  Wytrawianie szkliwa i przyklejanie zaczepów ortodontycznych powoduje wsiąkanie żywicy w głąb szkliwa. Mechaniczne odklejanie zamków może przebiegać pomiędzy zamkiem a klejem, wówczas na szkliwie pozostają różne ilości kleju. Może także mieć miejsce pomiędzy szkliwem a klejem i w warstwie szkliwa nasączonej żywicą. Pozostałości kleju są usuwane przez ortodontę lub higienistkę za pomocą różnych narzędzi. Przedstawione zostaną wyniki aktualnych badań odnośnie uszkodzeń powstających podczas odklejania zamków metalowych: odrywania fragmentów szkliwa, powstawania i powiększania się pęknięć szkliwa oraz uszkodzeń wynikających z usuwania kleju, to jest usunięcia powierzchownej warstwy szkliwa i zwiększenia chropowatości. W świetle współczesnych badań, najczęściej stosowane narzędzie - wiertło z węglików spiekanych – powinno zostać zastąpione równie skutecznymi narzędziami o mniejszej szkodliwości dla szkliwa.
  Wykład

 • 11:00 - 12:00
  Nastanie nowej ery cyfrowej tomografii wolumetrycznej umożliwiło lekarzom dostęp do dodatkowych informacji diagnostycznych. Wykład przedstawi sposób, w jaki tomografia stożkowa CBCT rewolucjonizuje pracę lekarza, jak również zaprezentuje zastosowanie tomografii wolumetrycznej w ortodoncji na Case Western Reserve University (CWRU). Dr Palomo przedstawi protokoły postępowania i rekomendacje CWRU dotyczące zastosowania obrazowania trójwymiarowego CBCT, które coraz częściej staje się fundamentalną częścią leczenia ortodontycznego: od policzkowo-językowej inklinacji w odcinku bocznym do analizy powierzchni i objętości.
  Wykład

 • 13:30 - 14:30
  Szkieletowe wady zgryzu klasy III są jednym z najtrudniejszych problemów w ortodoncji. Istnieje wiele różnorodnych sposobów leczenia, mających na celu znormalizowanie relacji żuchwy do szczęki i uzyskania dobrego efektu leczenia w formie kamuflażu wady. Osiągnięcie przewidywalnych wyników leczenia nie zawsze jest jednak możliwe, ponieważ każdy z przypadków obejmuje indywidualne wady rozwojowe będące odzwierciedleniem cech morfologicznych pacjentów. Wariacje te są oparte na różnych kombinacjach czasu leczenia i tempa procesów wzrostowych, szczególnie u osób z zaburzeniami szkieletowymi. W prezentacji przedstawione zostaną sposoby umożliwiające przeprowadzenie leczenia i skorygowania lub zmniejszenia nasilenia wady zgryzu oraz inne parametry diagnostyczne, zilustrowane w oparciu o konkretne przypadki kliniczne, ukazujące podstawowe zasady leczenia w postaci kamuflażu wady jak również ostateczne leczenie chirurgiczne.
  Wykład

Kolejność wykładów może ulec zmianie.

Prelegenci

Cennik

 • Lekarze

  Kurs przedkongresowy
 • Pakiet powitalny
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Dostęp do materiałów multimedialnych
 • Tłumacz symultaniczny
 • 1400 zł
 • Kup bilet
 • Studenci i specjalizanci

  Kurs przedkongresowy
 • Pakiet powitalny
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Dostęp do materiałów multimedialnych
 • Tłumacz symultaniczny
 • 1100zł
 • Kup bilet
 • Lekarze

  Kongres WOC
 • Pakiet powitalny
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Dostęp do materiałów multimedialnych
 • Tłumacz symultaniczny
 • 1900 zł
 • Kup bilet
 • Studenci i specjalizanci

  Kongres WOC
 • Pakiet powitalny
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Dostęp do materiałów multimedialnych
 • Tłumacz symultaniczny
 • 1600 zł
 • Kup bilet

Miejsce

The Westin Warsaw
Al. Jana Pawła II 21,
00-854 Warszawa
Tel.: +48 22 450 80 00

Kontakt

Katarzyna Zdybel

[email protected]
tel. +48 22 618 03 51
fax + 48 22 818 53 90

Kontakt: wystawcy, sponsorzy, media.

Magdalena Redecka

[email protected]
tel. +48 22 618 03 51 wew. 229
kom. +48 510 072 273

Organizacja i obsługa uczestników.